Title là gì? cách đặt title cho bài viết

Title là gì? Title hay còn gọi là thẻ tiêu đề. Tiêu đề là dòng text hiển thị đầu tiên của trang web và được in đậm trên kết quả tìm kiếm của các công cụ tìm kiếm google. Thẻ Title rất quan trọng trong việc tăng rank trên các công cụ tìm kiếm Một … Read more